Liederen & Bijbelverhalen

Muziek van de Herder

Het Bijbelgedeelte van 23 april oktober komt uit Psalm 23:

Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

 

2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

 

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

 

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.